Γεωργία ακριβείαςΣτο συγκεκριμένο παράδειγμα γεωργίας ακριβείας βλέπουμε μια εφαρμογή σε καλλιέργεια αμπελιού. Μετρώνται οι ανθοκυάνινες για να προσδιοριστούν στοιχεία για το οινικό χρώμα ενώ με άλλο αισθητήρα μετράται η συγκέντρωση αζώτου στα φύλλα.
Ο γεωπόνος και ο παραγωγός λαμβάνουν χαρτογράφηση του κτήματος σε user-friendly εφαρμογή και αποφασίζουν για την εφαρμογή βέλτιστων καλλιεργητικών τεχνικών.Σχόλια