Μαθήματα κατάρτισης για τους νέους και μικρούς αγρότες

Αναμένονται οι ανακοινώσεις για να κοινοποιηθεί η διαδικασία για τα μαθήματα κατάρτισης των νέων γεωργών της εφαρμογής του 2014 αλλά και για αυτούς που θα ενταχθούν μέσα στο 2017.
Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ορίστηκε ως φορέας που θα πραγματοποιήσει τα μαθήματα, ενώ είναι υποχρεωτικές 150 ώρες διδασκαλίας.
Παράλληλα μαθήματα θα πραγματοποιήσουν και όσοι ενταχθούν στο υπομέτρο 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», το οποίο αναμένουμε το αμέσως επόμενο διάστημα να εκκινήσει. Οι υποχρεωτικές ώρες για αυτούς θα είναι 90.
Η κατάρτιση θα έχει θεωρητικό αλλά και πρακτικό μέρος.

Σωτήριος Σαρδελής
Γεωπόνος Μελετητής- Σύμβουλος
κιν. 6931150303

Σχόλια