Εκμηχάνιση της γεωργίας

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε συνεχώς μία ραγδαία ανάπτυξη νέων μηχανημάτων ακόμα και για την πιο εξειδικευμένη καλλιέργεια. Επιπλέον αναπτύσσονται τεχνολογίες για την αποτελεσματικότερη δράση μας σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Πλέον αυτοματοποιημένα και μηχανικά δεν γίνονται μόνο η άρδευση, η λίπανση, η φυτοπροστασία αλλά έχουν προστεθεί και τομείς όπως η συγκομιδή ή ακόμα και η παρατήρηση για πρόληψη και προστασία από εντομολογικούς εχθρούς και ασθένειες.
Ο βασικός λόγος που παρατηρείται αυτή η εξέλιξη είναι η εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Πλέον υπάρχουν τα εργαλεία για μια μεγάλη σειρά προϊόντων εφαρμοσμένης τεχνολογίας και το σημαντικότερο δεν έχουν όλα αυτά τα εργαλεία απαγορευτικό κόστος , ούτε για την ανάπτυξή τους ούτε για την δημιουργία τους.
Έχουμε δει κατά καιρούς διάφορες σύγχρονες πρακτικές στο χώρο της γεωργίας. Ποια είναι η θέση όλων αυτών των εργαλείων στην ελληνική πραγματικότητα;
Ας ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι ο μέσος όρος της παραγωγής στην Ελλάδα είναι αρκετά μικρός ώστε να “σηκώσει” το κόστος για την εφαρμογή νέας τεχνολογίας είτε για τη συγκομιδή είτε για τις παρατηρήσεις φυτοπροστασίας, λίπανσης κτλ. Λαμβάνοντας υπόψιν την αναγκαιότητα χρήσης και εφαρμογής τους όμως, διότι τα προϊόντα που παράγονται είναι υψηλής ποιότητας, φαίνεται ως μονόδρομος η συνεργασία μέσα από συνεργατικούς σχηματισμούς για να γίνει δυνατή η πρόσβαση για τον μέσο Έλληνα παραγωγό σε αυτές τις τεχνολογίες.
Επιπλέον απαιτείται και το εξειδικευμένο προσωπικό για να εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά τα οφέλη από την εφαρμογή των συγκεκριμένων τεχνολογιών. Όχι μόνο χειριστών για τα μηχανήματα αλλά και επιστημόνων για την προσαρμογή και εξέλιξη των τεχνολογιών στις απαιτήσεις της ελληνικής γεωργίας.


Σωτήριος Σαρδελής
Γεωπόνος M.Sc.
Μελετητής-Σύμβουλος

κιν.6931150303

Σχόλια