Άδειες παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού - Νέες τιμές

Την Μ. Δευτέρα υπογράφηκε η Κ.Υ.Α. για την αναπροσαρμογή των τιμών στις άδειες για την εμπορία και την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Στο δελτίο τύπου αναφέρεται ότι θα υπάρξει μείωση, οπότε αναμένουμε τον "τιμοκατάλογο" με τα ευχάριστα. 
Ακολουθεί το δελτίο τύπου όπως είναι αναρτημένο στο minagric.gr
"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αναπροσαρμόζονται τα παράβολα των επιχειρήσεων παραγωγής
και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
Υπογράφηκε τη Μεγάλη Δευτέρα κοινή υπουργική απόφαση από τον Αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκο Μπόλαρη, σύμφωνα με την οποία αναπροσαρμόζονται τα παράβολα εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα προσφυγής κατά της απόρριψης εγγραφής ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.
Με την απόφαση αυτή καταργείται ο εισπρακτικός χαρακτήρας που υπήρχε σε σημαντικό βαθμό στο ύψος των παραβόλων και προτάσσεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας στην είσπραξη παραβόλων. Συγκεκριμένα, με τη μείωση των παραβόλων επιχειρείται η εξισορρόπηση των προσφερόμενων υπηρεσιών με το καταβαλλόμενο παράβολο. Επισημαίνεται ότι η απόφαση αυτή βασίζεται σε μια αναπτυξιακού χαρακτήρα λογική και με αυτό τον τρόπο διευκολύνονται περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού."

Σχόλια