Παλιά σχέδια βελτίωσης - Άνοιξε εκ νέου το σύστημα

Οι δικαιούχοι παλιών σχεδίων βελτίωσης μπορούν να υποβάλουν αιτήματα πληρωμής στις κατά τόπους υπηρεσίες μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2016, καθώς άνοιξε εκ νέου το σύστημα. Προϋπόθεση να είχαν υποβάλει τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής από το 2011 μέχρι το 2015. 
Καταληκτική ημερομηνία για της πληρωμές είναι η 31η Δεκεμβρίου.

Η εφαρμογή του μέτρου για το υπόλοιπο ποσό θα ακολουθήσει τα ισχύοντα με βάση την προηγούμενη εφαρμογή και όχι με βάση την εφαρμογή που αναμένεται το επόμενο διάστημα.
Σωτήριος Σαρδελής
Γεωπόνος M.Sc.
Μελετητής-Σύμβουλος

κιν.6975122662

Σχόλια