Ψεκασμός αμπέλου

Αμπέλι έχει προσβληθεί από ωΐδιο. Στο βίντεο βλέπουμε τον ψεκασμό με θειάφι για την αντιμετώπισή του. Το θειάφι έχει δύο μορφές στο εμπόριο και μπορεί να εφαρμοστεί με θειαφιστήρα ή με ψεκασμό διαλυμένο στο νερό.

Σχόλια