Γεωργικές Προειδοποιήσεις - αμπέλι, Νομός Ιωαννίνων

Ψεκασμός για ευδεμίδα μόνο σε αμπελώνες της Κέρκυρα και της Λευκάδας που η προηγούμενη γενιά είχε αρκετές φωλιές διατροφής (10 φαγώματα στα 100 τσαμπιά). Στην Ζίτσα δεν κρίνεται απαραίτητος ψεκασμός.
Απαιτείται ψεκασμός με βοτρυδιοκτόνο στις ευαίσθητες ποικιλίες.
Όξινη σήψη, εφόσον διαπιστωθεί απαιτείται ψεκασμός με εντομοκτόνο και χαλκούχο.
Ωΐδιο: ιδιαίτερη προσοχή σε Λευκάδα και Κέρκυρα.


Για περισσότερες λεπτομέριες στον σύνδεσμο του υπουργείου.Σχόλια