Φυτά που μπορούν να αντέξουν σε απότομες αλλαγές του καιρού.

Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί σε όλο τον κόσμο. Όταν έχουμε ξαφνική αλλαγή στον καιρό τα φυτά παθαίνουν σημαντικές ζημιές. Η επιστήμη φυτικής παραγωγής βρίσκεται σε αναζήτηση τρόπων για να περιοριστεί η ζημιά που προκαλείται.
Προς αυτή την κατεύθυνση τεκμηριώθηκε πως οι πρωτεΐνες ανάλογα με το κύτταρο που βρίσκονται αλλά και την λειτουργία που διενεργούν έχουν διαφορετικό βαθμό ανανέωσης. Για παράδειγμα οι πρωτεΐνες που βοηθούν την φωτοσύνθεση ανανεώνονται ταχύτερα από ότι οι πρωτείνες που προστατεύουν το DNA.
Τα ευρήματα σχετικών ερευνών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε φυτά που μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα σε αλλαγές του καιρού μέσω προγραμμάτων βελτίωσης που εστιάζονται σε πρωτεΐνες που ανταποκρίνονται καλύτερα σε αλλαγή του καιρού.

πηγή : science daily.

Σχόλια