Μεσόγειος...η θάλασσά μας...

Φαίνεται πως η μεσόγειος αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Είναι μια πραγματικότητα πως έχουν εισβάλλει σε αυτή εκατοντάδες νέα είδη που αλλάζουν σημαντικά την τροφική αλυσίδα. Μελέτη με συμμετοχή και από την Ελλάδα έδειξε σημαντικά στοιχεία όσο αφορά τις αλλαγές που πραγματοποιούνται αλλά δεν μπόρεσαν να έχουν ακόμα πιο σημαντικά στοιχεία καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί παρόμοια μελέτη στο παρελθόν για να έχουμε συγκριτικά στοιχεία. Η οικολογία της μεσογείου αλλάζει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Lagocephalus sceleratus το οποίο φαίνεται να είναι κυρίαρχο πλέον στην περιοχή.


πηγή: science daily

Σχόλια