Μπύρα...πώς να διατηρήσουμε την γεύση της για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα;

Απομονώθηκαν κάποια συστατικά της μπύρας στα οποία αποδόθηκαν η αλλοίωση της γεύσης και η έντονη πικρίλα που παρατηρείται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Στην μελέτη που παρουσιάστηκαν αυτά τα στοιχεία συμπεραίνεται πως η πρόληψη σχηματισμού τους θα οδηγήσει σε μπύρα που θα κρατάει πολύ περισσότερο αυτή τη μοναδική της γεύση.
Η διατήρηση της επιθυμητής πικρής γεύσης χωρίς να γίνεται υπερβολική μπορεί να γίνει με αυστηρό έλεγχο του pH σε αρχικά στάδια της ζύμωσης και με χαμηλές θερμοκρασίες κατά την αποθήκευση.

Σχόλια