αχ μελισσούλα...

Είναι γνωστό πως τα φυτά με τα έντομα συνυπάρχουν αρμονικά με σκοπό την μεταφορά της γύρης από άνθος σε άνθος. Τα φυτά προσφέρουν το νέκταρ και τα έντομα μεταφέρουν την γύρη.
Μελέτη έδειξε πως μέλισσες Osmia bicornis και Osmia cornuta συλλέγουν μέχρι εξαντλήσεως την γύρη δημιουργώντας πρόβλημα στην επικονίαση. Η μελέτη καταλήγει στο ότι εκτός από  μορφολογικά χαρακτηριστικά που αποτρέπουν την εξάντληση της γύρης κάποια φυτά έχουν αναπτύξει και χημικές άμυνες ενάντια σε κάποια είδη μελισσών.
Συνεπώς η χημεία της γύρης θεωρείται σημαντικός παράγοντας όπως και η μορφολογία του άνθους σχετικά με την μη εξάντληση της ποσότητας της γύρης στο άνθος.

Σχόλια