ταυτοποίηση νέων ειδών φυτών...

Πρόσφατη μελέτη κατέληξε ότι απαιτούνται δεκαετίες για την ταυτοποίηση και κατηγοριοποίηση ειδών φυτών. Περίπου 70.000 είδη πιστεύει η επιστημονική κοινότητα ότι είναι συνολικά τα μη ταυτοποιημένα με τα 35.000 είδη να βρίσκονται ήδη στα εργαστήρια περιμένοντας τη σειρά τους για ολοκλήρωση της διαδικασίας.
μετάβαση στη μελέτη =>

Σχόλια