να μην πηγαίνει χαμένο το νερό της βροχής...

Ένα σημαντικό στοιχείο κατά την σχεδίαση του κήπου σας θα πρέπει να είναι η εκμετάλλευση του νερού της βροχής. Σκεφτείτε έξυπνους τρόπους που θα ταιριάξουν στο χώρο σας και εφαρμόστε τους. Επιπλέον μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές που συνολικά θα οδηγούν σε μειωμένη απώλεια νερού, σε καλύτερο φιλτράρισμα του νερού το οποίο θα φτάνει πιο καθαρό σε κοντινά ρυάκια και ποταμάκια.

Σχόλια