Βιολογική καλλιέργεια-η βάση για κάθε παραγωγή!

Είναι αλήθεια πως η εδραιωμένη άποψη σήμερα είναι η πλήρης διαφοροποίηση της βιολογικής καλλιέργειας από την λεγόμενη ολοκληρωμένη διαχείριση, κατά την οποία επιτρέπεται η χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Όμως είναι σωστή μια τέτοια διαφοροποίηση;
Σαφέστατα όχι. Σκοπός μας δεν είναι να ωραιοποιήσουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση, απεναντίας να γίνει κατανοητό ποια είναι η σωστή εφαρμογή της και αυτή δεν είναι η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων.
Ποια είναι τα κοινά σημεία που έχουν οι δύο τρόποι παραγωγής;
Στην πράξη, η βάση κάθε παραγωγής είναι οι πρακτικές που εφαρμόζονται στην βιολογική γεωργία. Ακόμα και στην ολοκληρωμένη διαχείριση ο παραγωγός καλείται να εφαρμόσει καλλιεργητικές τεχνικές, ακριβώς όπως στη βιολογική γεωργία, και στη συνέχεια να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα καλλιέργειας σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε σκευάσματος, όπως αυτές αναγράφονται στο φύλλο οδηγιών.
Τί σημαίνει όμως καλλιεργητικές τεχνικές και γιατί είναι απαραίτητες;
Η επιλογή μιας καλλιέργειας είναι αποτέλεσμα γνώσης πολλών παραμέτρων. Το έδαφος, το κλίμα της περιοχής και η ποιότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού πρέπει να συνεκτιμηθούν για να αποφανθούμε εάν θα έχουμε καλή παραγωγή πριν ακόμα γίνει η εγκατάσταση. π.χ δεν μπορούμε να βάλουμε ρίγανη σε χωράφι που δεν στραγγίζει καλά, ό,τι και να κάνουμε στη συνέχεια θα έχουμε πρόβλημα με την αυξημένη υγρασία.
Ενα επιπλέον παράδειγμα που μπορεί να αναφερθεί είναι το κλάδεμα ή το όργωμα ή ο σωστός τρόπος ποτίσματος. Η σωστή εφαρμογή τους τόσο τεχνικά, όσο και χρονικά έχει άμεσες επιπτώσεις ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής.
Συνεπώς για ποιο λόγο η βιολογική καλλιέργεια είναι η βάση που πρέπει να εφαρμόζει ο κάθε παραγωγός;
Τα χημικά σκευάσματα βοηθούν σε μεγάλο βαθμό τόσο στην αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής. Δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα εάν δεν εφαρμόζουμε σωστά τις καλλιεργητικές τεχνικές. Αυτές είναι που θα δώσουν την δυνατότερη ώθηση στην παραγωγή μας και μετά τα χημικά μέσα θα συμβάλλουν στην προστασία και την αντιμετώπιση των εχθρών και των ασθενειών.
Συνεπώς ο κάθε παραγωγός θα πρέπει να είναι άριστος βιοκαλλιεργητής και να χρησιμοποιεί τα χημικά σκευάσματα για ένα επιπλεόν επίπεδο ασφαλείας του εισοδήματός του. Ο γεωπόνος θα πρέπει να συμβουλεύει με το ίδιο σκεπτικό, αντίστοιχα

Σχόλια