Απαραίτητος ο γεωπόνος σύμβουλος

Ο σύμβουλος γεωπόνος μπορεί να κατευθύνει σε τεχνικά θέματα καλλιέργειας, όπως είναι η λίπανση και η φυτοπροστασία, αλλά και γενικότερα ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της αγροτικής παραγωγής.
Αναλόγως της ειδικότητας ο γεωπόνος σύμβουλος πεδίου δίνει συμβουλές:

 • για την θρέψη
 • για την φυτοπροστασία
 • για το πότισμα
 • για τα σιτηρέσια των παραγωγικών ζώων
 • διαχείριση αποβλήτων
 • για την βέλτιστη χρήση των προηγούμενων με στόχο το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Παράλληλα ως σύμβουλος της αγροτικής επιχειρηματικότητας δίνει συμβουλές:
 • για την δημιουργία άρτιου επιχειρηματικού σχεδίου και την σωστή εφαρμογή του
 • για την επιλογή των αγροκτημάτων
 • για την εύρεση οικονομικών πόρων, π.χ. μέσω κρατικών επιδοτήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα
 • για την διαχείριση και καθοδήγηση του προσωπικού.
Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του γεωπόνου;
 • επισκέπτεται τον παραγωγό, αναδεικνύει τα προβλήματα και συστήνει τις προτεινόμενες λύσεις
 • συλλέγει και αναλύει τα δεδομένα της παραγωγής, το κοστολόγιο και το ύψος της παραγωγής, ψάχνοντας τρόπους για να μειώσει το κόστος και να αυξήσει την ποσότητα και την ποιότητα
 • προτείνει την χρήση καινοτόμων εργαλείων για την βελτίωση της παραγωγής
 • ενημερώνει το παραγωγικό κοινό με την χρήση τεχνικών φυλλαδίων, δελτίων τύπου και άλλων σύγχρονων μορφών επικοινωνίας
 • διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • φροντίζει να είναι ενήμερος για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του
 • συμβάλλει στην δημιουργία και την εξέλιξη του επιχειρηματικού σχεδίου του παραγωγού
 • προτείνει χρηματοδοτικά εργαλεία
Ο γεωπόνος προσφέρει μια διαφορετική οπτική στο ήδη έμπειρο μάτι του επαγγελματία παραγωγού και είναι απαραίτητος σύμβουλος για την συνολική βελτίωση της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σχόλια