ΚΑΠ - Νέοι Αγρότες - Σχέδια Βελτίωσης - Ένταξη σε βιολογική καλλιέργεια

Πρόγραμμα νέων αγροτών και σχέδια βελτίωσης

Τα νεώτερα στοιχεία δείχνουν πως θα καθυστερήσει η εφαρμογή των δύο προγραμμάτων που αναμένονται μέσα στο 2016. Το στοιχείο που ήρθε να προστεθεί είναι πως το πρόγραμμα των νέων αγροτών θα συνδεθεί με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2016. Έτσι το πρόγραμμα αυτό θα εκκινήσει αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του ΟΣΔΕ. Επιπλέον τα σχέδια βελτίωσης αναμένονται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος νέων αγροτών,
Πλέον, χρονικά, η διαδικασία μεταφέρεται για το Φθινόπωρο, όσο αφορά τους νέους αγρότες ενώ για τα σχέδια βελτίωσης αμφίβολη είναι η εφαρμογή τους μέσα στο 2016.

Ενίσχυση για ένταξη σε βιολογική καλλιέργεια

Η συγκεκριμένη ενίσχυση θα δοθεί σε παραγωγούς που επιθυμούν να καλλιεργήσουν με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, πιστοποιούμενοι από ειδικό φορέα. Στόχος της ενίσχυσης είναι να υπάρξει κάλυψη διαφυγόντος εισοδήματος κατά την μετάβαση από την συμβατική στη βιολογική γεωργία. Επιπλέον καλύπτονται έξοδα που προκύπτουν, όπως π.χ. εργαστηριακοί έλεγχοι αλλά και τα έξοδα πιστοποίησης.
Συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία για όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατέχουν νόμιμα την καλλιέργεια και επιπλέον έχουν ενεργή σύμβαση με έναν πιστοποιημένο φορέα πιστοποίησης.
Το ποσό που θα καταβάλεται, ορίζεται με το στρέμμα και είναι διαφορετικό για κάθε καλλιέργεια. Η διακύμανσή του είναι από 12 εώς 90 ευρώ ανά στρέμμα.

Σωτήριος Σαρδελής
Γεωπόνος M.Sc.
Μελετητής-Σύμβουλος

κιν.6975122662

Σχόλια