Προληπτική Φυτοπροστασία

Η φυτοπροστασία είναι ένας βασικός τομέας για μια επιτυχημένη παραγωγή. Μία αρχική κατηγοριοποίησής της είναι αυτή ανάμεσα στην χρήση βιολογικών προϊόντων αποκλειστικά και στην ολοκληρωμένη διαχείριση, κατά την οποία εφόσον δεν έχουμε αποτέλεσμα με τα προηγούμενα καραφεύγουμε σε πιο δραστικά φυτοφάρμακα. Η όλη διαδικασία της εφαρμοσμένης φυτοπροστασίας προϋποθέτει κλιμακούμενη χρήση πιο ήπιων μέσων, με τελικό βήμα την χρήση χημικών γεωργικών φαρμάκων. Αυτά βέβαια σε θεωρητική βάση, καθώς δεν έχουν βρει καθολική εφαρμογή στην πράξη.

Αξίζει να σταθούμε όμως σε ένα πολύ σημαντικό σημείο και να απαντήσουμε στην ερώτηση: εφαρμόζουμε προληπτικά μέσα; Τί είναι προληπτικά μέσα; Για πρόληψη ψεκάζουμε με βιολογικά ή χημικά μέσα και επιπλέον εφαρμόζουμε καλλιεργητικές τεχνικές που έχουν ως σκοπό την αποτροπή εξάπλωσης μιάς ασθένειας ή ενός εντομολογικού εχθρού. Το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι ιδιαίτερα εμφανές στην βιολογική γεωργία και θα λέγαμε μάλιστα πως είναι η βασική εφαρμογή φυτοπροστασίας σε αυτή την περίπτωση είναι η πρόληψη. Αυτό συμβαίνει διότι στην ολοκληρωμένη διαχείριση πάντα έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε μια ισχυρή, χημική δραστική ουσία και να έχουμε πολύ καλή προστασία της καλλιέργειας. Ας σημειωθεί πως προληπτική εφαρμογή μπορεί να γίνει και με τα χημικά μέσα.
Η εφαρμογή της πρόληψης ή όχι δεν προκύπτει αποκλειστικά με προσωπική απόφαση του παραγωγού και του γεωπόνου του. Κάθε σκεύασμα γεωργικού φαρμάκου, είτε για χρήση στην βιολογική γεωργία είτε όχι, χρησιμοποιείται προληπτικά ή κατασταλτικά με βάση τις οδηγίες του. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία προληπτικά δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα, όπως επίσης και το αντίθετο, δηλαδή σκεύασμα για προληπτική χρήση εάν εφαρμοστεί μετά την προσβολή απλώς μας τρώει τον χρόνο. Αυτό προκύπτει λόγω του μηχανισμού δράσης του κάθε σκευάσματος.
Η φυτοπροστασία αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της παραγωγής και η συνεχής βελτίωση του προγράμματος δράσης της οδηγεί σε ασφαλέστερα αγροτικά προϊόντα, σε μείωση του κόστους παραγωγής, με παράλληλη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης της ποιότητας και της ποσότητας του προίόντος.

Σωτήριος Σαρδελής
Γεωπόνος M.Sc.
Μελετητής-Σύμβουλος

κιν.6931150303

Σχόλια