Πυκνή φύτευση. Η επόμενη μέρα στην καλλιέργεια της ελιάς;

πρώτη δημοσίευση στο οικονομικο ένθετο της εφημερίσας 7ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η καλλιέργεια της ελιάς με τον παραδοσιακό τρόπο συλλογής και κλαδέματος, έτσι όπως εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα στη χώρα μας παρουσιάζει ένα σημαντικό μειονέκτημα και αυτό είναι το υψηλό κόστος των εργατικών. Για αυτό το λόγο ακριβώς υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα προς την κατεύθυνση της εντατικής καλλιέργειας που θα περιορίζει τα εργατικά κόστη. Η λύση που προτείνεται και εφαρμόζεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό τόσο σε μεγάλες όσο και σε ανερχόμενες ελαιοπαραγωγές χώρες είναι η πυκνή φύτευση των δέντρων και η διαμόρφωση μικρών δέντρων, γραμμικά, συνθήκες που ευνοούν τη χρήση μηχανημάτων για τις εργασίες. Έτσι μειώνουμε σημαντικά το κόστος παραγωγής.
Η έρευνα έχει προχωρήσει σε σημαντικό επίπεδο και μάλιστα σε πολλές περιοχές του πλανήτη με μεσογειακό κλίμα, όπου μπορεί να καλλιεργηθεί η ελιά, υπάρχουν σημαντικές εκτάσεις με ελιές πυκνής φύτευσης. Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται με βάση τις μελέτες είναι η μείωση του κόστους συγκομιδής και κλαδέματος αλλά και η αύξηση της παραγωγής. Όσο αφορά την ποιότητα δεν παρουσιάζονται στοιχεία άμεσης σύγκρισης με τα ελαιόλαδα υψηλής διατροφικής αξίας. Δεν υστερούν όμως στα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά για να είναι αποδεκτό το προϊόν από τις αγορές.
Επιπλέον υπάρχουν κλώνοι από διάφορες ποικιλίες που έχουν δοκιμαστεί με πολύ καλά αποτελέσματα στο καινοτόμο σύστημα φύτευσης. Σημαντικό είναι ότι έχει δοκιμαστεί και η κορωνέικη με την κωδική ονομασία ‘Koroneiki’ i-38. Τα αποτελέσματα του κλώνου αυτού έχουν δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Άλλοι κλώνοι που έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία είναι η ‘Arbequina’ i-18 και η ‘Arbosana’ i-43.
Στην Ελλάδα και στην Αχαΐα δεν υπάρχει αποδοχή του συστήματος παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι η εφαρμογή του συστήματος πυκνής φύτευσης απαιτεί μεγαλύτερες εκτάσεις από τον μέσο κλήρο του έλληνα παραγωγού, ουτως ώστε να είναι αποδοτική η επένδυση στα μηχανήματα που απαιτούνται. Από την άλλη όμως η ουσιαστική μείωση του κόστους με την ακολουθούμενη μείωση της τιμής στο ελαιόλαδο που παράγεται με αυτόν τον τρόπο επιβάλλει από την πλευράς μας επαγρύπνηση για το μέλλον και το ρόλο της ελληνικής ελαιοπαραγωγής.


Σωτήριος Σαρδελής
Γεωπόνος M.Sc.
Μελετητής-Σύμβουλος

κιν.6975122662

Σχόλια