Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μέσα από αριθμούς και βασικές πολιτικές επιλογές


  • Η Κ.Α.Π. καλείται να διαχειριστεί 12.000.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
  • Σε αντίθεση με άλλους τομείς της πολιτικής, στον αγροδιατροφικό κλάδο ακολουθείται κοινή πολιτική μεταξύ των μελών της Ε.Ε.
  • Το 70% των χρημάτων δίνεται για την ενίσχυση της σωστής αγροτικής πρακτικής, το 10% για προβλήματα, π.χ. λόγω κακοκαιρίας και το 20% για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών παραγωγής
  • Για ποιο λόγο απαιτούνται ενισχύσεις; Σημαντικός λόγος είναι οι καιρικές συνθήκες με τις επακόλουθες ζημιές, αλλά και το ευμετάβλητο της συγκεκριμένης αγοράς. Η δέσμευση με πολλές ώρες εργασίας, αλλά και με σημαντικά χρηματικά κεφάλαια που θα αποδώσουν, πολλές φορές, αρκετά χρόνια μετά
  • Ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία, έναν τομέα που "γερνάει"
  • Το κόστος της Κ.Α.Π. αντιστοιχεί σε 0.30 ευρώ ανά ημέρα για κάθε Ευρωπαίο φορολογούμενο
  • Η Κ.Α.Π. αποτελεί τον μοναδικό τομέα της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που καλύπτεται εξολοκλήρου από κοινοτικούς πόρους και αποτελεί το 40% του συνολικού budget
  • Ενισχύονται οι αναδασώσεις, η εφαρμογή βιολογικής γεωργίας, η εφαρμογή καινοτομιών


πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm

Σχόλια