Νέες άδειες, αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελουργικών εκτάσεων

Από 1η Μαρτίου έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση νέων αδειών φύτευσης αμπελώνων. Η συνολική έκταση για έκδοση αδειών είναι 6.500 στρέμματα που αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας. Η άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον αιτούντα μέσα σε 3 χρόνια από την ημερομηνία χορήγησής της.
Ποιες είναι οι προυποθέσεις και ποιοι έχουν προτεραιότητα για την χορήγηση αδείας;
Αρχικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί τη φύτευση θα πρέπει να εγκατασταθεί αρχηγός της εκμετάλλευσης, ενώ οι εκτάσεις που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος.
Επιπλέον ο παραγωγός δεσμεύεται για 5ετία να εφαρμόσει τις αρχές ολοκληρωμένης διαχείρισης ή της βιολογικής γεωργίας. Εάν έχει ήδη στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια θα πρέπει να έχει εφαρμόσει τα τελευταία 5 έτη τις αρχές ολοκληρωμένης διαχείρισης ή της βιολογικής γεωργίας.
Με ειδικό συντελεστή βαρύτητας θα ορίζονται περιοχές σε πλαγιές με αναβαθμίδες, περιοχές σε μικρά νησιά του Αιγαίου, περιοχές σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων. Τέλος επηρεάζει την τελική χορήγηση η καλλιεργούμενη συνολική έκταση του παραγωγού αλλά και η σωστή εφαρμογή αδειοδοτήσεων κατά τις προηγούμενες χρονιές.
Όσο αφορά την αναδιάρθρωση, ολοκληρώνεται με καταληκτική ημερομηνία 16 Μαΐου. Το πρόγραμμα δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων, αλλά την ποικιλιακή μετατροπή. Η ελάχιστη έκταση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται το 1 στρέμμα.


Σωτήριος Σαρδελής
Γεωπόνος M.Sc.
Μελετητής-Σύμβουλος

κιν.6975122662

Σχόλια