Επόμενες δράσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Τα προγράμματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
 περιόδου 2014 - 2020 αναμένεται
να ανοίξουν την Άνοιξη του 2016
Μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει καθημερινά ο παραγωγός του πρωτογενούς τομέα καλείται να προσαρμοστεί με βίαιο τρόπο. Εφαρμόζεται για πρώτη φορά ένα σχέδιο φορολόγησής του που επιβαρύνει σημαντικά τον προυπολογισμό και για να αντεπεξέλθει κάποιος θα πρέπει να αλλάξει πολλά σε όλους τους τομείς της παραγωγής. Για να επιτευχθούν αυτές οι αλλαγές χρειάζεται αλλαγή στον τρόπο σκέψης για να αλλάξουν ορισμένες κακές πρακτικές του παρελθόντος.
Παράλληλα με τις αλλαγές αυτές όμως, είναι έτοιμες να ξεκινήσουν και οι δράσεις της ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020 όπως και άλλες ενισχύσεις που έχουν ως στόχο την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος.
Τους επόμενους μήνες αναμένονται προγράμματα
  • ενίσχυσης για τους νέους αγρότες (μέτρο 6.1)
  • για σχέδια βελτίωσης (μέτρο 4.1)
  • για ενίσχυση νέων επιχειρήσεων εντός και εκτός της γεωργίας (μέτρα 6.2 , 6.3)
  • για την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (μέτρο 4.2)
  • για την ενίσχυση ίδρυσης / εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων εκτός γεωργικού τομέα (μέτρο 6.4)
Μέσα από αυτή τη στήλη θα παρουσιάζουμε λεπτομέρειες που αφορούν όλα τα προγράμματα που προαναφέρουμε αλλά και γεωπονικά θέματα που αφορούν πρωτίστως την Αχαΐα και τους όμορους νομούς.

Σωτήριος Σαρδελής
Γεωπόνος M.Sc.
Μελετητής-Σύμβουλος

κιν.6975122662

Σχόλια