Ευτυπίωση και ίσκα στο αμπέλι


σύνδεσμος με πλήρη στοιχεία

  Ευτυπίωση
Κάλυψη των μεγάλων τομών κλαδέματος τοπικά, με επικαλυπτικό πληγών. Εφαρμογή του κλαδέματος όψιμα, προς το τέλος του χειμώνα, με ξηρό καιρό.

Ίσκα
Απομάκρυνση και κάψιμο των προσβεβλημένων τμημάτων. Απολύμανση των μεγάλων τομών κλαδέματος

Σχόλια