Επιδοτούμενα προγράμματα, Αχαΐα 2012


2η προκήρυξη τοπικού προγράμματος - Σεπτέμβριος 2012 ΑΧΑΊΑ
1)Δράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Ζωική παραγωγή Εκσυγχρονισμοί, μετεγκαταστάσεις τυροκομείων, Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, Εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης, Ίδρυση μονάδων τυποποίησης μελιού (ορεινές περιοχές),
Φυτική παραγωγή Ίδρυση ελαιοτριβείων από βιολογική πρώτη ύλη, Εκσυγχρονισμός / μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων ελαιολάδου, Ίδρυση τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, εμπορεύσιμωνσυσκευασιών, Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση οινοποιείων, Ίδρυση οινοποιείων που επεξεργάζονται σταφύλια από βιολογικές καλλιέργειες, Ίδρυση οινοποιείων για επεξεργασία της τοπικής σταφυλικής παραγωγής (ορεινές περιοχές), Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση, συγχώνευση ή και ίδρυση συσκευαστηρίων νωπώνοπωροκηπευτικών, Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών, Ίδρυση μονάδων μεταποίησης οπωροκηπευτικών, Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού, Εκσυγχρονισμοί / μετεγκαταστάσεις μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς, Ίδρυση - εκσυγχρονισμός - επέκταση μονάδας επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
2)Υπομέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Δικαιούχοι του υπομέτρου L311 είναι φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις ακόλουθεςπροϋποθέσεις:• Αντλούν τουλάχιστον το 50% του ατομικού τους εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής τους και παράλληλα δεναφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός των ορίων της γεωργικής εκμετάλλευσης πάνω από 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης τουςή• Αντλούν τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από αγροτικές δραστηριότητες(γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισμό, αγροβιοτεχνία, αλιεία - πλην υπερπόντιας – δασικές δραστηριότητες και δραστηριότητες προστασίας του φυσικού χώρου) υπό τον όρο ότιτουλάχιστον το 25% του συνολικού του εισοδήματος προέρχεται από γεωργικές –κτηνοτροφικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής τους και παράλληλα δεν αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης χρόνο μεγαλύτερο του 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης ή• Είναι Νέοι Γεωργοί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του μέτρου 112 «ΕγκατάστασηΝέων Γεωργών» του ΠΑΑ.
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας,χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης,βιοτεχνικών μονάδων
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και για πληροφορίες σχετικά με τον φάκελο υποψηφιότητας επικοινωνήστε μαζί μας.
τηλ. 2611104090, 6975122662
Σαρδελής Σωτήριος
Γεωπόνος M. Sc.

Σχόλια