ορθολογική χρήση χημικών λιπασμάτων- ανάλυση εδάφους

Είναι αλήθεια πως υποστηρίζουμε την χρήση βιολογικών προϊόντων, όμως στην πράξη για το επαγγελματία παραγωγό δεν είναι πάντοτε εφικτή η αποφυγή των χημικών λιπασμάτων. Το λίπασμα αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο αναπληρώνουμε στο έδαφος τα χημικά στοιχεία τα οποία απομακρύνονται λόγω της εντατικής καλλιέργειας. 
Τί μπορούμε να κάνουμε για να εφαρμόσουμε σωστά και όχι υπερβολικά την λίπανση;

Η λύση είναι απλή και μπορεί να βοηθήσει τον παραγωγό να κάνει οικονομία. Χρειάζεται να γίνει χημική ανάλυση του εδάφους.
Έτσι θα γνωρίζουμε ακριβώς τί χρειάζεται το έδαφός μας και δεν θα προβούμε σε περιττές λιπάνσεις ή χρήση κάποιου περιττού λιπάσματος.
Η ανάλυση εδάφους γίνεται σε κρατικά εργαστήρια (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.) ή σε ιδιωτικά.

Σχόλια