Λίπανση και άρδευση οινοποιήσιμων σταφυλιών

Αυτή την περίοδο θα πρέπει να αποφεύγονται υπερβολική λίπανση και άρδευση στο αμπέλι που προορίζεται για οινοποιία για να αποφευχθούν προβλήματα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων οίνων.


Πηγή

Σχόλια