Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης σε αγρό

Πραγματοποιήσαμε την εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος στον αγρό του παραγωγού Χρήστου Πλέγα. 
Παρακολουθήστε το blog μας για να δείτε το επόμενο βήμα που είναι ο λιπαντήρας που θα συνδεθεί στο σύστημα.
Το αποτέλεσμα για τον παραγωγό θα είναι εξοικονόμηση χρόνου καθώς και αποδοτικότερη χρήση του νερού και των λιπασμάτων.
Σχόλια