Γεωργικές προειδοποιήσεις 25/8/2012

Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου: Καρπόκαψα, μύγα της μεσογείου, κόκκινος τετράνυχος στη μηλιά

περισσότερα στο σύνδεσμο>>>

Προσοχή στο μεγάλο κίνδυνο προσβολής από την μύγα της Μεσογείου.

Σχόλια