Τεχνικό Δελτίο Νο 2-Οδηγίες Χειρισμού Καμμένων Ελαιοδέντρων

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου σχετικές οδηγίες για τον χειρισμό καμμένων ελαιοδένδρων.

Σχόλια