Γεωργικές Προειδοποιήσεις 1/8/2012

Αμπέλι και Ελιά στο νομό Ηρακλείου. Στο αμπέλι σχετικά με ευδεμίδα, μύγα της μεσογείου, ωΐδιο. Μαργαρόνια στην Ελιά.


Αμπέλι στο Ναύπλιο. Σχετικά με την ευδεμίδα, τον βοτρύτη, το ωΐδιο, τον περονόσπορο και την ξήρανση της ράχης.


Αχλαδιά στον νομό Μαγνησίας. Αρχή συγκομιδής για την ποικιλία "κρυστάλλι" από 05/08/2012 έως 18/8/2012, ανάλογα με την περιοχή και το υψόμετρο.Σχόλια