Αστράκι


Το αστράκι ανήκει στην οικογένεια compositae και η λατινική του ονομασία είναι Aster sp. Έχει μεγάλη ποικιλία από είδη και απαιτεί συνεκτικά εδάφη που κρατάνε υγρασία. Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε διαφορετικά χρώματα και ετήσια ή πολυετή.

Σχόλια