Τί απαιτείται για μια νέα εγκατάσταση καλλιέργειας;


  1.  όρεξη για δουλειά και οργανωτικότητα
  2. ένα κεφάλαιο για να ξεκινήσουμε
  3. πρέπει να έχουμε δική μας έκταση ή να ενοικιάσουμε - τα αγροτεμάχια προτιμήστε να είναι αρδευόμενα και όχι απομακρυσμένα για να μειώνονται τα κόστη μετακίνησης και αποφύγετε τις κλίσεις
  4. επιλέγουμε το φυτό προς καλλιέργεια - γνώμονας της επιλογής μας είναι οι περιβαλλοντικές συνθήκες, το έδαφος, η αγορά που θα διοχετεύσουμε το προϊόν, τα μηχανικά μέσα που απαιτούνται για την συγκομιδή, η πιθανή επεξεργασία ή συντήρηση πριν την πώληση
  5. κάνουμε ανάλυση εδάφους
  6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: η αγορά είναι πάντα ο βασικός μας γνώμονας- η έρευνα αγοράς πρέπει να είναι διαρκής - υπερβάλλοντας μπορούμε να πούμε πως ο σωστός παραγωγός στην εποχή μας είναι απαραίτητο να ασχολείται περισσότερο με την εύρεση διόδου πώλησης

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στην οργάνωση παραγωγής αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Agrotech, τηλ. 2611104090

Σχόλια