Καλλιέργεια αρωματικών- φαρμακευτικών φυτών

Έντονο είναι το ενδιαφέρον για την καλλιέργεια των φυτών που εντάσσονται στη συγκεκριμένη ομάδα. Η ζήτηση από την αγορά κάνει την ενασχόληση δελεαστική. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μία αγροτική δουλειά, χρειάζεται χρόνο για τις εργασίες που απαιτούνται και απόκτηση γνώσης γύρω από το φυτό ή τα φυτά που θα επιλέξουμε να καλλιεργήσουμε. 
Μία πρώτη εικόνα για κάποια από τα φυτά και τις απαιτήσεις τους σε κλίμα, έδαφος κ.ά. μπορείτε να βρείτε στην σχετική ενημερωτική σελίδα του υπουργείου.
Για περισσότερες πληροφορίες ή και για την οργάνωση της παραγωγής από εξειδικευμένο γεωπόνο μπορείτε να επικοινωνήσετε με Agrotech, 6975122662.

Σχόλια