Γεωργικές Προειδοποιήσεις φυτοπροστασίας Βάμβακος ανά Περιφερειακή Ενότητα

Στον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση του υπουργείου ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Σχόλια