Γεωργικές προειδοποιήσεις, αμπέλι, νομός Χανίων. 3η γενιά ευδεμίδας

Για την 3η γενιά ευδεμίδας στο αμπέλι βγήκε προειδοποίηση για τα Χανιά. Περισσότερα στον σύνδεσμο...


Προειδοποίηση για ευδεμίδα, Χανιά

Σχόλια