βήλιουρας εναντίον αραβόσιτου!

Η λατινική του ονομασία είναι Sorghum halepense. Είναι συγγενικά φυτά με τον αραβόσιτο και έτσι είναι δύσκολη η καταπολέμησή του όταν εμφανιστεί σε μια καλλιέργεια αραβοσίτου. Πολλαπλασιάζεται έντονα με ριζώματα και αυτός είναι ένας λόγος που καθίσταται δύσκολη η αντιμετώπισή του. Είναι πολυετές φυτό.
Είναι ξενιστής ιών του αραβοσίτου και έχει την ικανότητα να σταματήσει την ανάπτυξή του.
Η καταπολέμησή του συνίσταται σε συνδυασμό μηχανικών και χημικών μέσων.

Σχόλια