περιβαλλοντικό stress των φυτών...

Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πιο επιβλαβές για τις καλλιέργειες από ότι οι εχθροί, όπως τα έντομα ή οι μύκητες. Η ξηρασία, ή η χαμηλή θερμοκρασία κ.ά. μπορούν να φέρουν σοβαρό πλήγμα σε μια καλλιέργεια χωρίς ο παραγωγός να μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Η κατανόηση του μηχανισμού που προκαλεί το stress στα φυτά είναι προτεραιότητα για τους ερευνητές διότι θα δοθούν τα όπλα στους βελτιωτές φυτών για να προάγουν τα φυσικά χαρακτηριστικά των φυτών που θα δώσουν ανεκτικότητα στις περιβαλλοντικές επιδράσεις.
Πρόσφατα υπήρξαν σημαντικές ανακαλύψεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σε κατάσταση stress στο φυτό φαίνεται πως ενεργοποιείται ένας "συναγερμός" που προκαλεί αλλοίωση στην παραγωγή πρωτεϊνών και έτσι έχουμε αναστολή της ανάπτυξης. Στόχος είναι η κατανόηση του μηχανισμού ενεργοποίησης του "συναγερμού" και ο περιορισμός του. 


πηγή : Science Daily

Σχόλια