κλιματική αλλαγή και δέντρα...

Τα δέντρα που πολλαπλασιάζονται με σπόρους που ταξιδεύουν με τον αέρα φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από την αλλαγή του κλίματος. 
Τέτοια δέντρα εμφανίζονται πιο συχνά στην Ευρασία και στην Βόρειο Αμερική. Είναι πιθανή μια αντιρροπιστική κίνηση της φύσης για παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας σπόρων, όμως μελέτη έδειξε ότι δεν θα είναι επαρκής για να ισορροπήσει την αρνητική επίδραση των παραγόντων που εμποδίζουν την μετανάστευση των σπόρων. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν καθοριστικά την ταχύτητα του αέρα στην επιφάνεια της Γης, η οποία αναμένεται να μειωθεί σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Σχόλια