αύξηση της θερμοκρασίας ή μήπως όχι;...

στατιστικά μοντέλα της NASA
προβλέπουν ότι θα γίνουν δάση
αρκτικά τοπία σαν και
αυτό λόγω της αύξησης
 του διοξειδίου του άνθρακα.
Ίσως τελικά τα δεδομένα που έχουμε και οι γνώσεις μας για τους αντιρροπιστικούς μηχανισμούς του πλανήτη δεν επαρκούν για να βγάζουμε ασφαλή συμπεράσματα για την πιθανή εξέλιξη της αλλαγής του κλίματος που υποστηρίζεται από σημαντική πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας.
Η επίδραση του ανθρώπου φαίνεται να αυξάνεται κυρίως λόγω της καταστροφής των τροπικών δασών. Η επίδραση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Όμως τα δέντρα και φυτά χρειάζονται διοξείδιο του άνθρακα για να αναπτυχθούν άρα με την αύξηση ευνοείται η ανάπτυξή τους. Ως παράδειγμα από τους εισηγητές αυτής της θεωρίας είναι πως αχανείς εκτάσεις αρκτικής τούνδρας θα μπορούσαν να γίνουν έδαφος για ανάπτυξη δασών και έτσι να επέλθει μείωση της θερμοκρασίας του πλανήτη.
Ενδιαφέρουσα θεωρία δεν μας λένε όμως τι θα γίνει εάν καταλάβουν οι εταιρίες που καταστρέφουν τον Αμαζόνιο τι συμβαίνει στον Αρκτικό κύκλο και ανηφορίσουν και εκεί με τα μηχανήματά τους.


πηγή: science daily

Σχόλια