βομβίνος ή μπάμπουρας...

Το μικροπεριβάλλον ενός κήπου με ανθισμένα λουλούδια ευνοεί τους πληθυσμούς του βομβίνου περισσότερα από μία αγροτική περιοχή, εντατικών καλλιεργειών.
Γενικά ο πληθυσμός τους φθίνει όπως δείχνει μελέτη στην Αγγλία.
Τα έντομα αυτά όπως και οι μέλισσες που έχουμε στην Ελλάδα σε μεγαλύτερους πληθυσμούς παίζουν σημαντικό ρόλο στην γονιμοποίηση πολλών αγροτικών προϊόντων που βάζουμε στο τραπέζι μας. Χωρίς τη γονιμοποίηση δεν θα είχαμε πολλά προϊόντα ή θα ήταν ακριβός ένας τρόπος τεχνητής γονιμοποίησης.
Άρα η μείωση του πληθυσμού πέρα από οικολογικό αρνητικό αποτέλεσμα, έχει και οικονομικό.


μετάβαση στη μελέτη = >

Σχόλια