ζαχαρότευτλο και γονίδιο που σχετίζεται με την άνθηση...

Το πανεπιστήμιο της Umea στην Σουηδία διεξήγαγε μία μελέτη κατά την οποία συσχετίστηκε ένα γονίδιο με την άνθηση.
Αρχικά να αναφέρω ότι υπάρχει ένα γνωστό γονίδιο το οποίο προωθεί την άνθηση. Κατά την μελέτη του λοιπόν στο ζαχαρότευτλο  ανακάλυψαν ένα "συγγενές" γονίδιο που αναστέλλει την άνθηση! Αποτέλεσμα αυτού να μην ανθίζει την πρώτη χρονιά αλλά μόνο την δεύτερη. Ενεργοποιείται η διαδικασία από το κρύο του πρώτου χειμώνα που επάγει την άνθηση την δεύτερη βλαστική περίοδο.
Η ύπαρξη αυτού του γονιδίου επέτρεψε στο ζαχαρότευτλο να εξελιχθεί από μονοετές σε διετές φυτό.
Οι επιστήμονες που διεξήγαγαν την μελέτη ισχυρίζονται ότι μπορούν να χειριστούν το γονίδιο ώστε να είναι συνεχώς ενεργοποιημένο και έτσι να δημιουργηθεί μία χειμωνιάτικη ποικιλία ζαχαρότευτλου που είναι προτεραιότητα για τους παραγωγούς σε πολλές περιοχές του πλανήτη.
Η κλασσική γενεαλογική βελτίωση έχει αποτύχει να δημιουργήσει μία τέτοια ποικιλία.


πηγή: science daily

Σχόλια